رياضي ډيپارټمنټ

رياضي ډيپارټمنټ

لیرلید

ریاضي څانګه به د تدريس، څېړنې او د مسلکي خدماتو په وړاندې کولو کې د هېواد په کچه مخکښ وي.

رسالت

څانګه هڅه کوي، چې د معیاري نصاب په پلي کولو او د څېړنيز اسانتياوو په برابرولو سره  د ریاضي پیاوړي متخصص، کادري ښوونکي او څيړونکي وروزي.

موخې

  • د ریاضی په برخه کې د علمی او مسلکي ښوونکو  او څيړونکو وړاندې کول.
  • په عملي ساحو کې د ریاضيکي مسائيلو تطبیقول او عامول.
  • اوسني او نوي نسل ته اسلام پالنې، هيواد پالنې او ملي یووالي احساس ورکول.

ارزښتونه

  • اسلامي او ملي ارزښتونو ته درناوی.
  • د ځاني او ټولنیزو مسولیتونو پېژندل.
  • د هر ډول تعصب او تبعیض څخه ډډه کول.
  • د نوي نسل د روزلو ښه احساس درلودل.
  • په بشپړه ایماندارۍ او صداقت د ټولنی له پاره خدمت کول.
  • علمي خپلواکي
  • اتحاد او یو والي درلودل.

د رياضي څانګې علمي کادرونو اړوند معلومات

ګڼه

نوم

تخلص

تحصيلي درجه

علمي رتبه

موقف

ايمېل ادرس

۱

زاهد الرحمن

زاهد

ماسټر

پوهنيار

استاد او د څانګې آمر

zahid1990.zr@gmail.com

۲

ذکي

زرمتی

ماسټر

پوهنمل

استاد

zzurmatia@gmail.com

۳

سيد لمسون

سيدي

لسانس

پوهنمل

استاد

s.lamsoon1987@gmail.com

۴

محمدي خان

محمدي

لسانس

پوهنيار

استاد

mohammadikhan3@gmail.com

۵

نورالحق

احمدي

ليسانس

پوهنيار

استاد

noorulhaq.ahmadzai785@gmail.com

۶

حميد ګل

احمدزی

لسانس

پوهنيار

استاد

hameedgulahmadzai@gmail.com