زندگی نامه ریس پوهنتون

خلص سوانح مولوی عبدالحکیم حمدی آخندزاده، رئیس پوهنتون پکتیا

Jumobagh@gmail.com +93708994256

مولوی عبدالحکیم حمدی فرزند مولوی خلیل الرحمن، نوۀ مولوی حمدالله به تاریخ (10/10/1348 هـ..ق) در قریۀ رباط مرکز گردیز ولایت پکتیا، دیده به جهان گشود و نخستین نفس‌های بهار حیاتش را به استقبال گرفت. موصوف آموزش‌های ابتدایی، متوسطه و تعلیمات متداول عصری آن زمان را در یک لیسۀ متوسطه هنگو منطقه‌ی کوهات پشاور پاکستان، بالنوبه آموزش دینی را در مدارس مختلف کوهات، الی درجۀ تکمیل فراگرفته است.

   آقای حمدی به منظور فراگیری، درجه‌های موقوف علیه و عالمیه به درس‌گاه علمی (آموزش‌گاه علمی) شخصیت فرهیخته‌ی علمی و جهادی کشور و بنیان‌گذار جامعه‌ی‌ منبع العلوم، مرحوم مولوی جلال الدین حقانی راه یافت و در سال (1993م) از بخش علوم دینی این جامعه سند فراغت به دست آورد. طی همین سال در آزمون درجۀ عالمیه‌‍‌ی جامعه‌ی وفاق المدارس اشتراک ورزید؛ در نتیجه با کسب درجۀ جیّد با دریافت سند پیروزی فایق آمد که این سند در کشور پاکستان از اعتبار معادل(MA) برخوردار می‌باشد. موصوف همزمان با فراغت شان الی مدت یک‌سال در مدرسۀ ام‌العلوم قریۀ سروزه به تدریس پرداخت. بعد از این مدت، به سفارش حقانی صاحب مرحوم، در مدرسۀ ایشان به عنوان مدرس عز تقرر حاصل کرد.

      مولوی حمدی، نظر به علاقه‌ی وافری که به وظیفه‌ی تدریس داشتند، در مدرسه‌ی مولوی صاحب حقانی منحیث مدرس اشتغال درسی داشتند، بعداً در اداره‌ی که شخصیت معروف علمی مولوی عبدالحکیم شرعی در ولایت خوست ایجاد کرده بود، ایفای وظیفه کرده است؛ هم‌چنان در بست سمونل قوماندانی امنیه‌ی ولایت خوست، به صفت مسؤل مخابره انجام خدمت کرده اند. هنگام آغاز تحریک اسلامی طالبان و فتح ولایت خوست، مولوی عبدالحکیم حمدی نخست به صفت سارنوال مرافعه بعد به اساس حکم وزارت عدلیه، به عنوان مسؤل قضایای امارتی(قضایای دولت) گزینش یافتند، در سلسلۀ مبارزات جهادی بیست سال پسین، ضمن حمایت مالی از بیرون کشور، به صفت مسؤل مالی و عضو کمیسیون معارف حوزۀ زون جنوب شرق فعالیت داشت، موصوف تا جلوه‌های فتح اخیر با معارف همکار مانده اند. بعد از فتح کامل کشور، مطابق حکم شمارۀ 371 مؤرخ 18/04/1443  مقام ریاست الوزرا به سِمت رئیس عمومی ارتباطات استراتیژیک، مطابق حکم شماره 1399 مؤرخ 29/07/1443 مقام ریاست الوزرا به عنوان رئیس پاسپورت و مطابق حکم شماره784 مؤرخ12/ 3./1444مقام ریاست الوزرا   به صفت رئیس لوژستیک، در چهارچوب وزارت امور داخله کشور ایفای وظیفه نموده و  مسؤلیت‌های سپرده شده را با کمال دیانت و امانت‌داری انجام داده اند.

    این که موصوف با نهادهای تحصیلی علاقه‌ی چشم‌گیر داشتند؛ با در نظرداشت امر فوق، این‌بار آقای حمدی از آدرس وزارت محترم تحصیلات عالی به مراکز تحصیلی وارد صحنه‌ی خدمت شدند که در نخست به امر شفاهی اميرالمؤمنين منحیث سرپرست ریاست پوهنتون شیخ زاید خوست، بعد به اساس پیشنهاد مؤرخ (6/2/1445 هـ.ق) مقام  و حکم شماره837 مؤرخ 12/02/1445 امیرالمؤمنین به عنوان رئیس پوهنتون پکتیا تقرر حاصل نمودند. پیروزی و سربلندی شان را از بارگۀ خالق یکتا آرزو داریم.

آثار و تراجم:

1-  اشراط الساعه (پشتو) چاپ شده.

2- حکم الاختلاط( پشتو) چاپ شده.

3- د اُمت د شړیدلي تعمیر بیارغونه(پشتو) چاپ ناشده.

۴- د حکومت آداب ( پشتو) چاپ شده.

۵- مسلمانې میرمنې( پشتو) چاپ ناشده