ديپارتمنت جغرافیه

ديپارتمنت جغرافیه

تاریخچه دیپارتمنت جغرفیه

دیپارتمنت جغرافیه  با در نظرداشت ضرورت‌های عینی و نیازهای مبرم جامعه به افراد مسلکی در بخش جغرافیه، در سال 1392 هجری در چوکات پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا تأسیس گردید و از هنگام تاسیس تا حال ده ها تن از نسل جوان  به جامعه تقدیم داشته و اعضای کادر علمی این دیپارتمنت   جهت عرضه خدمات تعلیمی  باکیفیت و همه شمول ، حفظ ارزش های دینی و فرهنگی ، ادبی   از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزیده  و  در امر تحقق اهداف  و  دیدگاه  آن متعهد می باشد.

دیدگاه یا مرام

دیدگاه دیپارتمنت جغرافیه همانا داشتن یک سیستم تحصیلی معیاری و عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت برابر با معیار های علمی اکادمیک  به سطح کشور و پوهنتون های کشور های همجوار  و داشتن یک موقف عالی و برجسته علمی در سطح ملی و منطقوی می باشد.

ماموریت

دیپارتمنت جغرافیه  به عنوان یکی از دیپارتمنت های پیشتاز پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا در تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیاز های جامعه افغانی متعهد می باشد. ماموریت این موسسه را ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی، مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی تشکیل میدهد و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی علمی و تحقیقی می بیند.

اهداف دیپارتمنت جغرافیه

 1. حراست وپاسداری از ارزش های دینی، ملی، فرهنگی و مردمی .
 2. عرضه خدمات  تعلیمی و تحصیلی باکیفیت، متوازن و همه شمول .
 3. انکشاف و غنامندی دیپارتمنت جهت پاسخگوی به نیازی های یومیه جامعه .
 4. استفاده موثر از فرصت های تحصیلی جهت ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و محصلین.
 5. تقویت فرهنگ، مطالعه،  تحقیق و تالیف آثار علمی ، اجتماعی و فرهنگی.
 6. حمایت از  فعالیت های فرهنگی، عملی و تحصیلی.
 7. رعایت اصل شایسته سالاری و حسابدهی.
 8. مبارزه با فساد اخلاقی، اداری، تعصب و خشونت .
 9. ایجاد برنامه ها و فرصت های آموزشی عالی تر.
 10. تربیه کادرهای علمی و مسلکی .
 11. داشتن روابط نیک ، درسطح پوهنحی، پوهنتون و نهادهای علمی ملی و بین المللی براصل حسن نیت و همکاری.

اعضای کادر علمی

ملاحظات

رتبه علمی

درجه تحصیلی

تخلص

نام

شماره

آمر دیپارتمنت

پوهنیار

ماستر

سمون

محمد زمان

۱

عضو

پوهنیار

لیسانس

احمدی

نور احمد

۲

عضو

پوهنیار

لیسانس

معروفزی

محمدعیسی

۳

عضو

پوهنیار

لیسانس

ځاځی

جنت ګل

۴

عضو

پوهنیار

لیسانس

سلیمانخیل

عبدالحفیظ

۵