زنده گی نامۀ معاون امور محصلان

زنده گی نامۀ معاون امور محصلان

شماره تماس:۷۷۶۷۶۹۰۸۰ (۰) ۰۰۹۳

Naqibzazai99@gmail.com

محترم پوهنیار نقیب الله ځاځی فرزند صالح محمد که در سال ۱۳۶۶ هـ ش در ولایت کابل چشم به جهان گشوده، چند ماه نخست زنده گی خویش را در کابل سپری نموده، سپس به مسکونه اصلی خویش ولایت پکتیا ولسوالی آریوب ځاځی قریۀ امیرخیل  برگشته و بعد از سپری نمودن یک مدت زمان در آنجا به دلیل ناامنی های موجوده در کشور به ( کرمه ایجنسی) پاکستان هجرت نموده اند، بعد از چند مدت در سن هفت سالگی دوباره به زیستگاه پدری خویش قریه امیرخیل ولسوالی آریوب ځاځی عودت نمودند. وی دروس مکتب را درسال ۱۳۷۲ هـ ش در سن ۷ سالگی در مکتب متوسطۀ شهید انجینر خیال محمد فرا گرفت و الی صنف نهم در همین مکتب درس خواند سپس در سال ۱۳۸۱ هـ ش به مکتب حربی کابل رفت، پس از سپری نمودن یک سال در آنجا مکتب حربی کابل لغو گردید و در سال ۱۳۸۲ هـ ش به لیسۀ آریوب تبدیلی نمود و صنف یازدهم مکتب را در همین لیسه موفقانه به پایان رسانید، وجود بعضی مشکلات وی را ناگزیر به ترک این مکتب نیز نمود و در سال ۱۳۸۳ هـ ش به لیسۀ عالی خوشحال خان کابل تبدیل گردید و بعد از فراغت از صنف دوازده هم و سپری نمودن امتحان کانکور در سال ۱۳۸۴ هـ ش شامل پوهنځی انجینری  پوهنتون شیخ زاید خوست گردید و دورۀ تحصیلی پنج سالۀ خویش را در پوهنتون متذکره موفقانه به پایان رسانید و در سال ۱۳۸۸ هـ ش به درجه لیسانس نایل گردید. وی مدت دوسال در بخش های مختلف کشور خدمت نموده و در سال ۱۳۹۰ هـ ش از طریق آزمون رقابتی شامل کادر علمی در پوهنځی انجینری پوهنتون پکتیا گردید و به صفت استاد در این پوهنځی تقرر حاصل نمود. و بعد ازسپری نمودن چند مدت به دلیل کارکرد بهتر به حیث آمر دیپارتمنت سیول این پوهنځی گماشته شد و در همین سال از جانب رهبری پوهنځی به صفت معاون این پوهنځی نیز مقرر گردید و بعد از چند مدت بنابر کارکرد خوب وی به پیشنهاد اداری پوهنتون به حیث سرپرست ریاست پوهنځی انجینری تقرر حاصل نمود و پس از گذشت سه سال در این موقف در سال ۱۳۹۴ هـ ش با استفاده از یک بورس ماستری به کشور هندوستان عازم گردید و در بخش (سترکچر انجینری سیول) کسب آموزش نمود و بعد از فراغت در سال ۱۳۹۶ هـ ش به کشور بازگشت و دوباره به وظیفه استادی خویش ادامه داد و بار دیگر به پیشنهاد رهبری پوهنتون به حیث سرپرست ریاست پوهنځی انجنیری گماشته شد، سپس از جانب رهبری پوهنتون به تاریخ ۶ سرطان سال ۱۳۹۷ هـ ش به صفت سرپرست معاونیت مالی و اداری پوهنتون مقرر گردید و بعد از سپری نمودن چند مدت به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تاریخ ۱۴ ماه میزان سال ۱۳۹۷ هـ ش به حیث معاون امور محصلان تقرر حاصل نمود که فعلاً هم در همین سمت ایفای وظیفه مینماید.