ديپارتمنت حفاظه نباتات

 

  پوهنتون پکتیا

  پوهنخی زراعت

دیپارتمنت حفاظه نباتات

شناسنامه:


     اينجانب پوهنیارعبدالله ناصری  درسال ۱۳۶۸ه ش در ولايت لغمان چشم به جهان گشودم. تعليمات ابتدايی را درپاکستان درليسه ثقاقت اسلامي وتعليمات متوسطه وليسه را درليسه عالی قرغه يی  به اتمام رسانده ودرسال ۱۳۸۵ه ش ازليسه فوق الذکر فارغ التحصیل گرديدم. درسال ۱۳۸۷ بعد ازموفقیت در امتحان کانکور وارد پوهنخی زراعت پوهنتون ننکرهار گردیده و درسال ۱۳۹۱ ه ش از پوهنخی زراعت در رشته حفاظه نباتات  فارغ التحصیل شدم. درسال ۱۳۹۱ ه ش ازراه رقابت ازاد توا نستم به صفت استاد درپوهنتون پکتيا پوهنخی زراعت ديپارتمنت حفاظه نباتات تقرر حاصل نمایم. در سال ۱۳۹۶ ه ش ازطریق بورسیه رسمی  وزارت تحصیلات عالی به منظور تکمیل کردن دوره ماستری به کشور ایران دانشگاه فردوسی مشهد اعزام گشته ودرسال ۱۳۹۸ ه ش بعد از سپری نمودن دوره ماستری به کشور برگشتم و از همین تاریخ بدينسو درپوهنتون فوق الذکر انجام وظيفه مينمايم.

پوهنیار عبدالله ناصری استاد و امر  دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنخی زراعت

 

 

 

معرفی دیپارتمنت


دیپارتمنت  حفاظه  نباتات پوهنتون پکتیا  در سال 1391 تأسیس شد اما به طور رسمی در سال 1392 آغازبه کار نمود. مأموریت اصلی بخش حفظ نباتات آماده سازی و آموزش نیروهای مستعد در زمینه حفاظه نباتات به نفع جامعه می باشد. اهداف اصلی این بخش شامل تربیت کادر و متخصصین مستعد، شناسایی دقیق آفات و عوامل بیماری زای گیاهی و مدیریت، کنترل و پیشگیری از آنها، حفظ منابع گیاهی و محیط زیست، دستیابی به عملکرد بالاتر در واحد سطح، به کارگیری فناوری های نوین حفاظت گیاهی و بهبود محصولات زراعتی ، افزایش کیفیت و کمیت مواد غذایی و افزایش ارزش کالاهای زراعتی در رشد اقتصادی کشورمی باشد.

چشم انداز


تمایز و خلاقیت در سطح محلی و منطقه ای در زمینه حفاظه نباتات.

رسالت 


آماده سازی و آموزش نیروهای مستعد در زمینه حفاظه نباتات به نفع جامعه.

اهداف


  • تربیت کادر متخصص و مستعد
  • شناسایی دقیق آفات و بيمارگر های گیاهی و پیشنهاد روش های جامع کنترل و پیشگیری از آنها.
  • حفاظت از منابع گیاهی و محیط زیست.
  • دستیابی به بازده بالاتر در واحد سطح.
  • استفاده از فناوری های نوین در حفاظت و بهبود محصولات زراعتی.
  • افزایش کیفیت مواد غذایی وافزایش ارزش کالاهای زراعتی در رشد اقتصادی کشور.

 

تعداد محصلان مشغول به تحصیل در بخش حفاظه نباتات


      تعداد محصلان  مشغول به تحصیل در بخش حفاظه نباتات در سال ۱۴۰۱ ه    ش ۱۱۸ نفر است که در این رشته مشغول به تحصیل  در دوره لسانس هستند.

 

 

معلومات اساتید

معلومات شخصي

 

اسم                           عبدالله                          عبدالله احمدي                      محمد ریس مخلص                       احدګل خادم                            احمد جاوید موحد                               فهیم اندر

 

اسم پدر                     حمیدالله                            خیرګل                                   محمد اکبر                                ملا سو ګل                                    عبدالمالک                                 محمد بشیر

 

ولایت                       لغمان                               وردګ                                       لوګر                                       ننګرهار                                         لوګر                                         وردګ

ولسوالی                  قرغه ایی                           سیدا باد                                       ازره                                      خوګیاني                                   محمد اغه                        میدان شهر / ابراهیم خیل

 

پروفایل علمي

 

لیسه                لیسه عالی قرغه ایی                    امام ابوحنیفه                                    انصاری کابل                     لیسه عالی جهادی وزیر            سلطان شهاب الدین غوری       لیسه عالی زراعتی ووترنری کابل 

 

لسانس             پوهنتون ننگرهار                     پوهنتون کابل                            پوهنتون کابل                        پوهنتون ننگرهار                       پوهنتون ننګرهار                       پوهنتون کابل

 

ماستری       پوهنتون فردوسی مشهد             پوهنتون بنګلور         انستیتیوت تحقیقات زراعتی هندوستان     پوهنتون پوترا مالیزیا                 پوهنتون ملي الفارابي کزاخ

درجریان تحصیل                                                                                                                  .

                                                                                                              درجریان تحصیل                        

دکتورا                                                پوهنتون ملک عبدالعزیز                            .                                               .                                              .                                                .

 

رتبه علمي                پوهنیار                               پوهندوی                                      پوهنمل                               پوهنیار                             پوهنیار                                      نامزد پوهنیار

رشته تخصصي     امراض نباتي                        حشره شناسي                                  حشره شناسي                     حشره شناسی                 حشره شناسي                                  .                 . 

تاریخ تقرر            ۱۳۹۱ ه ش                          ۱۳۸۵ ه ش                                     ۱۳۸۹ ه ش                              ۱۳۹۲ ه ش                             ۱۳۹۲ ه ش                          ۱۴۰۰ ه ش                             

 

       Subjects of plant protection department

N0.

 

No.

 

 

Subjects

Code NO

 

 

 

 

 

Kind of Subject

 

 

 

 

Pre requisite

subject

 

Number of Credits

First Class

Second Class

Third class

Fourth Class

 

Plant Protection

Agronomy

Forestry

 

 

Horticulture

Animal Science

Economics

 

Plant Protection

Agronomy

Forestry

 

Horticulture

Animal Science

Economics

 

 

1

مبادي علم امراض نباتي

Agpp0430

 

Basic

مایکروبیولوژي

2+1

 

2nd

Semester

Semester

2

مبادي علم حشرات

AgPP0425

 

Basic

×

2+1

 

2nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

                   مایکولوجي    

Agpp0531

 

Professional

مبادي علم امراض نباتي

2+0

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

نیماتولوجي نباتي

Agpp0532

 

Professional

مبادي علم امراض نباتي

2+0

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ویرولوجي نباتي

Agpp0533

 

Professional

مبادي علم امراض نباتي

2+0

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

بکتریالوجي  

Agpp0534

 

Professional

مبادي علم امراض نباتي

2+0

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

اکارولوجي

Agpp0535

 

Professional

مبادي علم حشرات

2+1

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

حشرات وکنه های مضره نباتات مضروعي

Agpp0642

 

Professional

مبادي‌علم حشرات

2+1

 

 

2nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

امراض سبزیجات  

Agpp0643

 

Professional

مبادي علم امراض نباتي

2+0

 

 

2nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

آفات سبزیجات

Agpp0644

 

Professional

مبادي علم حشرات

2+0

 

 

2nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

حشرات وکنه های مضره درختان

Agpp0648

 

Professional

مبادي علم حشرات

2+1

 

 

2nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjects of plant protection department

 

N0.

 

No.

 

 

Subjects

Code NO

 

 

Kind of Subject

Pre requisite

subject

 

Number of Credits

First Class

Second Class

Third class

Fourth Class

Plant Protection

Agronomy

Forestry

 

 

Horticulture

Animal Science

Economics

 

Plant Protection

Agronomy

Forestry

 

Horticulture

Animal Science

Economics

 

12

امراض بعد ازرفع حاصل

Agpp0746

Professional

مبادي علم امراض نباتي

2+0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

13

حشرات وکنه های مفیده  

Agpp0744

Professional

مبادي علم حشرات

2+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

14

                  اساسات افت کش ها

Agpp0743

Professional

x

2+0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

15

آفات ګدام  

Agpp0745

Professional

مبادي علم حشرات

2+0

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1st

 

 

 

 

 

 

16

پروژه تحقیقي ۱

Agpp0747

Professional

x

0+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st 

 

 

 

 

 

 

17

قرنطین آفات وامراض نباتي  

Agpp0849

Professional

x

2+0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd 

 

 

 

 

 

 

18

امراض درختان

Agpp0850

Professional

مبادي علم امراض نباتي

2+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd  

 

 

 

 

 

 

19

امراض نباتات مضروعي

Agpp0851

Professional

مبادي علم امراض نباتي

2+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd

 

 

 

 

 

 

20

 پروژه تحقیقي ۲

Agpp0847

Professional

پروژه تحقیقي ۱

0+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2nd