ديپارتمنت بیولوژی 

ديپارتمنت بیولوژی 

اهداف عمومی دیپارتمنت بیولوژی

1 - تربیه کادر های مناسب، مسلکی و ملی برای نظام تعلیم و تربیه کشور.

2 - پیشبرد کادر های علمی، تحقیقی، به منظور ارتقای سطح آماده ګی تخصصی درجات علمی کادر

 3  – های دیپارتمنت.

4 – استفاده از تجارب و معلومات و دست آورد های جوامع پیشرفته، تدریس و انتقال آن به محصلان حسب ضرورت جامعه.

5 – تهیه آثار علمی، کتب درسی و مواد ممد درسی جهت غنای علمی و فرهنګی کشور.

6 – تربیه کادر های متخصص، متعهد ادای رسالت دیپارتمنتی.

همچنان یکی از اهداف دیګر دیپارتمنت ارتقای ظرفیت های علمی از طریف تطبی  برنامه های ذیل صورت میګیرد:

- ترجمه آثار علمی و مواد ممد درسی تحت رهنمایی و مشاوره کادر های با تجربه.

- نګارش رساله های تحقیقی تحت نظر کادر های با تجربه و بلند رتبه علمی.

- ارایه کنفرانس های علمی و سمینار ها.

- نګارش مقالات علمی و تحقیقی.

- نګارش آثار علمی به منظور اجرای ترفیعات علمی تحت نظر و رهنمایی استادان بلند رتبه.

- تدویر مجالس علمی به منظور تبادل تجارب علمی.

- توظیف استادان جدیدالتقرر و کم تجربه تحت رهنمایی استادان مجرب و بلند رتبه.

- مشاهده و ارزیابی سمستر از کیفیت تدریس استادان و دادن مشوره های لازم علاوه بر کاربرد امکانات یاد شده، دیپارتمنت مهم است تا از راه بورسیه های تحصیلی در داخل و یا خارج کشور، ظرفیت و قابلیت علمی و مسلکی اعضای دیپارتمنت را ارتقا دهد  به منظور استفاده از دست آورد های معاصر علوم حیاتی وقتاً فوقتاً مفردات درسی   مضامین اختصاصی دیپارتمنت تجدید میګردد.

  ساختار عمومی مضامین شامل پلان تعلیمی دیپارتمنت بیولوژی

دیپارتمنت بیولوژی در چوکات ساختار اکادمیک پوهنتون پکتیا نهادی است که کادر های مسلکی مورد نیاز معارف ، تربیه معلم، مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون را در عرصه علوم حیاتی تربیه مینماید. به منظور تربیه کادر های کارا در عرصه یاد شده، به تدوین نصاب تعلیمی (Curriculum) دیپارتمنت اولویت داده شده است. تمام کورس های که شامل نصاب تعلیمی این دیپارتمنت طرح شده اند عمدتاً به چهار بخش تقسیم میشوند:

بخش نخست: در برګیرنده کورس های اساسی میباشد. این کورس ها مشتمل بر مضامین اساسی برای فراګیری بهتر کورس های اختصاصی میباشند.

در کورس های اساسی مضامین که در برګیرنده معلومات عمومی مورد نیاز میباشند شامل اند، مانند بیولوژی عمومی، کیمیای عمومی، فزیک عمومی و ریاضی عمومی میباشند.

 

 

 

بخش دوم: کورس های اختصاصی اند که همه دربرګیرنده رشته های مختلف علوم حیاتی میباشند مانند کورس های زولوژی ، نباتات، ایکالوژی، جنتیک، مایکروبیولوژی، اناتومی و فزیولوژی انسان، فزیولوژی نباتی و سیستماتیک نباتی میباشند.

بخش سوم: کورس های مسلکی میباشند که به منظور بلند بردن قابلیت ها و مهارت های مسلکی محصلان، در نصاب تعلیمی جا داده شده اند. تطبیق این کورس ها ، قابلیت انتقال دانش محصلان را ارتقا میدهد. این کورس ها مشتمل اندبر: میتود عمومی تدریس، میتود اختصاصی تدریس بیولوژی، تخنیکهای آموزش، مضامین روانشناسی و تدریس آموزی میباشند.

بخش چهارم: کورس های پوهنتون شمول است که معمولاً به منظور تطبیق اهداف نهایی دورهء تحصیل طرح میشوند. این کورس ها برای محصلان رشته بیولوژی عبارت اند از: ثقافت اسلامی، حفظ محیط زیست ، تاریخ معاصر افغانستان، کمپیوتر، لسان انګلیسی و تربیت بدنی میباشند.

کورس های که خارج از حلقهء علوم حیاتی میباشند توسط کادر های علمی دیپارتمنت های مربوط تدریس میګردد. کورس های که مربوط علوم حیاتی میباشند، توسط کادر های دیپارتمنت بیولوژی تدریس میګردد.

   تعداد کادر های علمی دیپارتمنت بیولوژی فعلاً (۵) تن بوده ذکر نام استادان با رتبه علمی شان ذیلاً تحریر میګردد:

شماره

اسم

ولد

وظیفه

درجه تحصیل

رتبه علمی

شماره تلیفون

۱

ضیاءالله

خلیل الله

استاد

ماستر

پوهندوی

0775285710

۲

عبدالظاهر

میربت خان

امر دیپارتمنت

ماستر

پوهنمل

0799388411

۳

عتیق الله

میراجان

استاد

ماستر

پوهنمل

0707067387

۴

محمدشریف

محمدایوب

استاد

ماستر

پوهنمل

0700599503

۵

عبدالروف

 محمد ایوب

استاد

لیسانس

پوهیالی