ماموريت ودیدگاه پوهنځی اقتصاد

 

معرفی پوهنځی اقتصاد

پوهنځی اقتصاد در چوکات پوهنتون پکتیا با داشتن رشته اداره و تشبثات در سال ۱۳۹۲ ه ش تأسیس و در اغاز سال ۱۳۹۳ ه ش برای نخستین بار  محصلان را از راه  امتحانکانکور جذب نمود، درسال ۱۳۹۴ ه ش رشته مالی و بانکی نیز در پوهنځی متذکره ایجاد گردید.

در پوهنځي اقتصاد  طور اوسط  هر سال در حدود ۵۵۰ تن محصلان از طرف (۱۱یازده تن کادر علمی به سویه لسانس تدریس و اموزش داده می شود. پوهنځی اقتصاد در تشکيل خویش مدیریت عمومی تدریسی، مدیریت اجرائیه و کار مند خدماتی را نیز دارد.

پوهنځی اقتصاد از سال ۱۳۹۵ به این سو با پنج نهاد دولتی و خصوصی مانند مستوفیت ولايت پکتيا، گمرک، عزیزی بانکاطاق های تجارت و صنایع و پوهنتون خصوصی جهان به منظور یاد گرفتن کار های عملی محصلان توامیت ها را امضأ نموده است.

  فعلاً پوهنځی اقتصاد به منظور انجام بهتر  فعالیت ها و امور خویش  (۱۲دووازده کمیته فعال دارد. پوهنځی اقتصاد تا کنون در دو دوره فراغت خویش ۴۱۱ تن فارغ التحصیلان که ۱۴ تن آن اناث بوده به منظور خدمت بهتر به جامعه فارغ و تقدیم نموده.

احصايه محصلان برحال پوهنځی اقتصاد به تفکيک جنډر

 

ديپارتمنت

صنف اول

صنف دوم

صنف سوم

صنف چهارم

مجموعه

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

اداره او تشبثات

۷۵

۲۰

۸۰

۰

۷۰

۰

۷۱

۰

۳۱۶

مالي او بانکي

۷۶

۱۷

۷۸

۰

۶۸

۱

۶۰

۰

۳۰۰

مجموعه کل

۶۱۶

 

دیدگاه

عرضه نمودن تحصیلات عالی با کیفیت در بخش اقتصاد که همخوان با معیار های جهانی و جواب گویی انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

 

ماموریت

اموزش محصلان به سطح لسانس در بخش اقتصاد به وسیله میتود های جدید اقتصاد معاصر و توسعه دانش در ساحه اقتصاد از طریق انجام دادن تحقیقات اساسی و عملی.

اهداف

 -  با در نظر داشت بازار کار و نورم های جهانی  بلند بردن کیفیت تدریس، اموزش و تحقیق پوهنځی.

- بلند بردن ظرفیت علمی وسویه تحصیلی اعضای کادر علمی پوهنځی ..

- توسعه فعالیت های تحقیق و بلند بردن کیفیت آن

-  تطبیق پروسه تدریجی زبان انگلیسی (English as a Medium of Instruction) منحیث وسیله اموزش.

- تطبیق و توسعه برنامه ارتقای تضمین کیفیت.