کرنیزاقتصاد ډيپارټمنټ

کرنیزاقتصاد ډيپارټمنټ

 

دکرنيزاقتصادډيپارټمنټ دعلمي کادرغړي ( استادان)

تحصيلي درجه

نوم، تخلص اوعلمي رتبه

شمېر

ډاکټر

پوهنمل محمد داود احمدزی

۱

ماستر

پوهنيارمحمودمهرووال

۲

ماستر

پوهیالی نجیب الله احمدزی

۳

ماستر

پوهیالی محمدایوب داودزی

۴

                                       ماستر

                             پوهنیار محمدقیوم سیال 

      ۵

لسانس

پوهیالی محمدکریم احمدزی

۶

لسانس

پوهیالی محسن الله عرفان

۷

لسانس

پوهیالی امان الله امین 

۸

لسانس

پوهیالی عبدالودود نوري

۹