بیوگرافی پوهنمل دکتور عبدالله احمدی معاون علمی

Email: ahmadia209@gmail.com

Phone No: +93782919584, +93748884798

الحاج پوهنمل دکتور عبدالله احمدی ولد الحاج مدیر خیرگل در سال ۱۳۵۷ هـ ش در دره تنگی ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردگ در یک خانواده متدین و روشن فکر چشم به دنیا گشوده است. تحصیلات ابتدایی خویش را در لیسه امام ابوحنیفۀ تنگی وردگ آغاز و تا ختم دوره ثانوی خویش در همین لیسه در سال ۱۳۷۵ به پایان رسانیده است.  در سال ۱۳۷۶ شامل پوهنځی زراعت پوهنتون کابل گردید و در سال ۱۳۷۹ موفقانه از این پوهنځی فارغ التحصیل و به درجه لیسانس نایل گردید. بعد از فراغت از پوهنتون مدتی به امر آموزش و تربیه اولاد وطن همت ورزید و به حیث معلم لیسه امام ابوحنیفه در زادگاه اصلی خویش ایفای وظیفه نموده است.

       در سال ۱۳۸۵ بعد از سپری نمودن امتحان و ارائه موفقانۀ کنفرانس شامل کادر علمی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا گردید که به اساس حکم مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به صفت استاد تقرر حاصل نمود. در سال ۱۳۸۷ با استفاده از یک بورس تحصیلی دوره ماستری در رشته حفاظه نباتات به کشور هندوستان معرفی و بعد از اتمام موفقانۀ دورۀ دو ساله تحصیل و اخذ دیپلوم ماستری از پوهنتون زراعتی بنگلور هندوستان (GKVK) به وطن خود عودت نمود. بعد از بازگشت به کشور خود بار دیگر به دیپارتمنت مربوطه ( حفاظه نباتات ) پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا اشغال وظیفه نموده. در سال ۱۳۹۱ بعد از سپری نمودن موفقانۀ امتحان رقابتی از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با حفظ حقوق کادری به صفت معاون امور مالی و اداری پوهنتون پکتیا تقرر حاصل نمود. وی بار دیگر در سال ۱۳۹۳ هـ ش به قصد دوکتورا به عربستان سعودی سفر نموده و از پوهنتون شاه عبدالعزیز در سال ۱۳۹۶ سند دوکتورا خویش را به دست آورد و بعد از برگشت به کشور به وظیفه استادی خویش در پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا ادامه داد. پوهنمل دکتور عبدالله احمدی در سال ۱۳۹۷ هـ ش به حکم رئیس جمهور و از طرف مقام وزرات تحصیلات عالی به صفت معاون علمی پوهنتون پکتیا گماشته شد که اکنون برعلاوه وظیفه استادی وظیفه معاونیت علمی را نیز به عهده دارد.